START

Welkom bij Fotokring Close-Up Bonheiden.


 


Over ons:


 


De club begon in 1967 met zwart-wit fotografie, enkele leden ontwikkelden hun films en foto’s zelf in een geïmproviseerde donkere kamer. In 1968 hielden we een eerste fototentoonstelling in zaal De Volkslust. Vele jaren hielden we onze bijeenkomsten in een lokaal van café De Cree.Met de komst van de kleurenfotografie werd het veeleisender en schakelden de meesten over naar dia’s. Geleidelijk zijn we begonnen diareeksen samen te stellen, in het begin manueel gestuurd tot we projecteerden met vier digitaal gestuurde projectoren met aangepaste muziek.

 


Nu fotograferen de leden digitaal, ze hebben volledige vrijheid in de keuze van onderwerpen, techniek en afwerking. Mogelijke bewerkingen en aanpassingen kunnen besproken worden. Ook de reeksen worden digitaal samengesteld. In de club is daarvoor het programma M-Objects beschikbaar maar de leden kunnen een eigen gekend programma gebruiken.Om de veertien dagen vergaderen wij op vrijdagavond om 20 u normaal in de Krankhoeve in de Beste Kamer. Er is altijd een laptop en een beamer beschikbaar om in eerste instantie nieuw werk van de leden te projecteren en te becommentariëren . Dat kan aanleiding geven tot bespreking van bepaalde fototechnieken of digitale programma’s zoals Photoshop en Lightroom.Ons werkjaar loopt van begin september tot einde juni.


 

Wie graag fotografeert is in onze club “Fotokring Close-Up Bonheiden” op zijn plaats. Op onze vergaderingen om de 14 dagen op vrijdag avond worden vooral de foto’s van de leden besproken. Verder is er ruimte om beeldbewerking aan bod te laten komen. De bedoeling van onze club is:

 


Dat we leren van mekaar.

Dat we gemotiveerd zijn om meer te fotograferen.

Dat we van mekaar inspiratie op doen.

Dat we weten wat anderen van onze foto’s denken.

Dat we onze werken ook tonen aan een breder publiek.Ook als je het tot nu rustig aan deed op het vlak van fotografie ben je welkom. Neem gerust contact op via deze website of met een van de leden, en kom ook eens langs zonder verdere verplichtingen. Kom eens proeven van de sfeer op onze vergaderingen.

 


Af en toe doen we ook een tentoonstelling/projectie met werken van de leden.

 


Wil je bij leren over fotografie, of beeldbewerking ben je bij ons dus op je plaats.


 


 


Ferdinand Verbelen


Voorzitter

Disclaimer:

 

 

 

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de fotograaf en/of Fotokring Close-Up Bonheiden.

 

 

 

Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor alle foto´s geldt dit, tenzij anders vermeld. Dit houdt in dat alle foto´s van deze website niet zomaar gebruikt mogen worden. Toestemming van de fotograaf is nodig. De fotograaf heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht. Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren. De fotograaf beslist dus of een foto openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd. Het auteursrecht geeft de fotograaf ook enkele morele rechten, zoals het recht op naamsvermelding. Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is dus toestemming nodig van de fotograaf.

 

 

 

Particulier gebruik:

 

 

 

Indien je een particuliere website (niet commercieel!) hebt, dient u van te voren een e-mail te sturen waarin wordt vermeld: Welke foto je wenst te gebruiken en waar (directe url van de website) op welke pagina (url van de webpagina). Als de website geschikt wordt geacht voor gebruik van de foto's, zult u van ons een bericht terug ontvangen met daarin toestemming voor gebruik. Bij gebruik moet onder elke foto "© jaartal naam fotograaf" staan. De foto's mogen in geen geval veranderd of aangepast worden! Het direct doorlinken van plaatjes vanaf andere websites (deeplinking) is niet toegestaan, behalve voor onze banner als deze is opgenomen in een html-code.

 

 

 

Commercieel gebruik:

 

 

 

Mocht u foto's in ons fotoarchief geschikt achten om te gebruiken in elke vorm van een redactionele uiting (kranten, bladen, tijdschriften, internetsites etc.), dan dienen wij eerst schriftelijk op de hoogte gebracht te worden via e-mail en gelden dezelfde regels als hierboven. Uiteindelijk kan er ook een financiële vergoeding gevraagd worden. Indien het om een foto met model gaat, zal automatisch ook het model hierover gecontacteerd worden en zal er met hem/haar ook dienen overlegd te worden.